Denker en doener in projecten, fondsenwerving en interim management
Home Margo De 7 W's Cases en referenties Nieuws Contact Video

 

Alle kennis begint met een vraag.
En de meeste vragen beginnen met een W.
Dat is niet anders bij projecten en projectmatig werken.
De 7 project w’s noem ik dat.
Om tot een goed resultaat te komen, waarbij aan de verwachtingen is voldaan en waardoor een project daadwerkelijk bijdraagt aan het bestaansrecht van een maatschappelijke organisatie, stel ik eerst de 7 W vragen.

Waarom dit project?
Wat is het doel van het project?
Welke wijze wordt het projectresultaat gerealiseerd?
Waarmee wordt het project gefinancierd?
Wie zijn betrokken bij dit project?
Waar moet het project resultaat sorteren?
Wanneer loopt het project en voor hoe lang?

Pas wanneer een organisatie deze vragen goed kan beantwoorden heeft het zin om verdere invulling te gaan geven.
Overigens staan de W’s in willekeurige volgorde; het belang van een goed antwoord op de ene W is belangrijker voor de ene organisatie dan voor de andere.

Met de antwoorden op de W’s op zak maak ik een projectplan. Dit is een overzicht met alle relevante acties, persoonlijke bijdragen en inzet, budget, planning en controles.
Is er al een (beknopt) projectplan voor handen, dan kan dat als basis voor verdere actie dienen. Is er alleen nog maar een vaag idee, dan is meer overleg nodig om tot een uitgebalanceerd plan te komen.

Klik hier voor een powerpoint-voorstelling over de 7 W's.

Sabrina Meesters van De Fontys hogescholen
heeft een aardig subsidiewoordenboek samengesteld.

Klik hier voor het subsidiewoordenboek in PDF