PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

Naam:  Niestadt
Voornamen:   Margo Brenda
Adres:  Almere 
Telefoon:  
Mobiel:  06 23 989 986
E-mail:     margo.niestadt@upcmail.nl
Geboortedatum/plaats:  19-07-1960  Nieuwkoop
Burgerlijke staat: Getrouwd; 2 dochters (‘85, ‘90 ) en pleegzoon (’75)

 

WERKERVARING

2005 – 31 mei 2009: Manager Projecten  ANBO, Utrecht

 • Ombuigen van een structureel gesubsidieerde naar een projectmatige organisatie
 • (mede) Onderhandelaar voor gerealiseerde aansluiting van ANBO bij Vakcentrale FNV
 • Eindverantwoordelijk voor lopende en nieuwe nationale en internationale projecten
 • Ontwikkelen en implementeren diversiteitsbeleid ANBO verenigingsbreed
 • Coachen en begeleiden van afdelingen Projecten en (gedeeltelijk) Verenigingszaken: 14 adviseurs, projectleiders en -assistenten
 • Verantwoordelijk voor afdelings- en projectbudgetten
 • Genereren van “nieuwe geldstromen” (ca. € 2.000.000 per jaar)
 • Realiseren lidmaatschap van AGN (Aarp Global Network)
 • Lid Managementteam en plaatsvervangend directeur
 • Netwerker

2003 - 2005:        Manager Projectbureau, COC Nederland, Amsterdam

 • Eindverantwoordelijk voor lopende (inter)nationale projecten (18)
 • Coachen en begeleiden van 9 professionals
 • Aansturen en begeleiden van freelancers en externe deskundigen
 • Werving en selectie nieuwe consultants
 • Personeelsmanagement van de consultants en assistent projectbureau
 • Budgettaire verantwoordelijkheid projecten en projectbureau
 • Mede samenstellen van de COC Nederland- jaarrekening
 • Vertalen en Implementeren beleidsplannen naar concrete werkplannen
 • Ontwikkelen meerjarenstrategie
 • Ombuigen van “idealismecultuur” naar professionele, zakelijke cultuur
 • Acquisitie van nieuwe projecten bij subsidiegevers (Ministeries, ontwikkelingssamenwerking organisaties, (Europese) fondsen)
 • P&L verantwoordelijkheid projectbureau, omzet projecten € 3.000.000 (2004)
 • Lid managementteam, plaatsvervangend directeur,  rapportering naar bestuur
 • Mede verantwoordelijk voor ombuigen verlies van 2002 naar winst in 2003 - 2005
 • Netwerker

1998 - 2002:    Managing Director en oprichter, BLIP Sp. z o.o, TV productiehuis, Warschau

 • Schrijven en implementeren businessplan
 • P&L verantwoordelijkheid, omzet € 500.000
 • Eindverantwoordelijk en kwaliteitsbewaking van diverse televisieprogramma’s van Poolse broadcasters
 • Aansturen en coachen diverse productieteams (50-70 freelancers per programma)
 • Budgettering en budgetbewaking
 • Werving en selectie personeel en freelancers (80 mdw’s)
 • Presentaties en onderhandelingen met cliënten (Nestlé, Unilever, ING) en omroepen
 • Networking

1996-1998:    Managing Director, (op expatriate basis)  C.M.P.Entertainment,  TV-productiehuis, Jakarta

 • Opzetten nieuw bedrijf, bouwen infrastructuur
 • Werving en selectie van 30 locale, vaste staf
 • Implementeren business plan
 • P&L verantwoordelijkheid, omzet € 2.500.000
 • Rapportering naar Joint-Venture aandeelhouders
 • Begeleiden van wekelijkse Tv-producties (incl. 50-60 freelancers)
 • “on-the-job” training van locale productiemedewerkers
 • Simultaan start van interactieve televisie voor 2 nationale omroepen
 • Onderhandelingen/presentaties bij de omroepen
 • Concept en succesvolle pitch voor de eerste gesponsorde Tv-show op landelijke televisie (Philips)
 • Networking

1990-1996:    Executive Producer, A.P.S. bv, multimediaproducties, Venlo

 • Verantwoordelijkheid P& L, omzet € 300.000
 • Opzetten en begeleiden van verschillende projecten, zoals de corporate communicatie voor nationale en internationale bedrijven
 • Produceren van trainingprogramma’s, tv-commercials en live-events
 • Acquisitie, presentaties, budgettering en budgetbewaking
 • Concept en scriptschrijven
 • Klantencontact en nazorg

1989-1990:    Kinderwerkster, Stichting Blijf-van-mijn-lijf-huis, Venlo

 • Opvang van kinderen tot 4 jaar en naschoolse opvang van oudere kinderen
 • Begeleiden moeders met kinderen in bovenstaande situatie

                       Docent Volwasseneneducatie, Stichting Andromeda, Venlo

 • Voorbereiden en uitvoeren van lessen; inleiding in de psychologie en filosofie

1985-1990:   Crisisopvang, Stichting Jeugdhulpverlening “De Spil”, Heel

 • Crisisopvang voor kinderen met een problematische thuissituatie (0 – 15 jaar)

      Scenarioschrijver, Freelance scriptwriter voor audiovisuele producties

 • O.a. voor Stichting “De Spil” en de Jellinek Kliniek (gokverslaving)
OPLEIDINGEN EN KWALIFICATIES

 

2005 – 2007: Opleiding tot executive Coach ACC (Academie voor Coaching en Counselling) Utrecht
1988 – 1991: HKP (Hogere Kaderopleiding Pedagogiek)
                                Katholieke Leergangen Tilburg
                               Post HBO Management (avondstudie)
1985 – 1988:MO-A Pedagogiek
                                Katholieke Leergangen Tilburg   
  

 • Differentiatie Orthopedagogiek
 • Algemene beroepen variant en Leraren variant (avondstudie)

1977 - 1980: K.L.O.S. (Kleuterleidsteropleidingsschool)  Kees Boeke, Bilthoven                     
1978- 1979          Rijbewijs A + B/E

 

INTERESSES EN AANVULLENDE INFORMATIE

Persoonlijke eigenschappen:
Fexibel, enthousiast, energiek, aanpakken, business approach, helikopterview, management-en educatieve eigenschappen, gevoel voor humor

Zakelijke eigenschappen:
Onderhandelen op alle niveaus, motivator, hoog verantwoordelijkheidsgevoel, ondernemer, resultaat gericht

Talenkennis;
Nederlands, Engels: vloeiend,
Duits, Bahasa Indonesia, Pools; basis

Hobby’s:
Bridge en beeldhouwen