Denker en doener in projecten, fondsenwerving en interim management
Home Margo De 7 W's Cases en referenties Nieuws Contact Video

 

Projectontwikkeling

De laatste jaren zijn er onder mijn leiding talloze projecten ontwikkeld en gehonoreerd door subsidiegevers op diverse terreinen; voorlichtingsprojecten over nieuwe wetgeving en over Europa, internationale projecten over oudermishandeling, projecten voor de integratie van migranten ouderen, onderzoek en empowering van homoseksuele 50 plussers, belangenbehartiging voor dove ouderen, projecten over wonen en projecten voor mensen met een beperking, en nog veel meer.


ggg


Referentie Liane den Haan, directeur ANBO ggggggggggggghhhhhhhhhggggg ggggg

-------------------------------------------------------------------------------------

Het consortium Roze 50+ Nederland

Dit consortium is op mijn initiatief vanuit ANBO gestart in 2006. Het bestaat uit 4 partners te weten; ANBO, COC Nederland, Movisie en Schorer. Vanuit dit consortium worden projecten ontwikkeld en uitgevoerd. In 2009 hebben we het masterplan “De onzichtbaarheid voorbij” ontwikkeld met hierin de missie en visie van het consortium op Roze 50 plussers. Namens ANBO voer ik alle Roze (deel) projecten uit dit masterplan uit.

hh h fffkn
------------------------------------------------------------------------------------

De Homo-heteroalliantie voor ouderen

Minister Plasterk stak z’n nek uit om verschillende homo-heteroallianties van de grond te krijgen waaronder die voor ouderen. De tegenwoordige minister van Bijsterveldt gaat door op de ingeslagen weg van de homohetero-allianties. Daarom wordt nu gekeken naar de jaren 2012 en verder. Naast de homohetero-alliantie voor ouderen is er ook nog de Sport-, Werkvloer- en Onderwijsalliantie.------------------------------------------------------------------------------------

Advisering fondsenwerving Stichting Tro-Tro

Goede vrienden zijn al 20 jaar actief in de ontwikkelingssamenwerking in bepaalde gebieden van Ghana. In sommige gevallen roept de door hen gerunde Stichting Tro-Tro mijn advies in, bijvoorbeeld als het gaat om fondsenwerving voor een speciaal project. Maar ook management issues en efficiency verbetering vragen regelmatig om aandacht. Ik help ze hier graag mee, want zelden ontmoette ik meer bevlogen mensen, en ik weet zeker dat elke euro ook daadwerkelijk terecht komt op de plek waar ie voor geworven is.
------------------------------------------------------------------------------------

Aansluitingsfeest van ANBO bij FNV vakcentrale

Dit groots opgezette evenement in de Amsterdam ArenA op 1 oktober 2008 was ter viering van de aansluiting van ANBO bij de FNV. Samen met mijn collega’s bij ANBO en het externe bureau Stage Events hebben we hier een prachtige inhoudelijke en geanimeerde dag neergezet. Er waren politieke debatten en rondetafelgesprekken maar ook speeddating, kookworkshops, salsa dansen en nog veel meer.
Bij dit project ging mijn hart weer open omdat ik in mijn leven vóór de non-profit in de evenementen- en televisiebusiness gewerkt heb. Ik vind het nog steeds leuk om te doen en ook is mijn netwerk in deze business nog steeds actueel.


gggggggggggggggg

------------------------------------------------------------------------------------

De Eigenkracht Centrale

In opdracht van LOC Zeggenschap in Zorg, voer ik momenteel een deelproject uit over de Eigenkracht Centrale. Het is onderdeel van een groter project dat gaat over cliëntenondersteuning bij Zorgzwaartepakketten.
De Eigenkracht Centrale gaat over mensen die het even niet alleen kunnen en de hulp van anderen goed kunnen gebruiken. De Eigen Kracht-conferentie kan dan uitkomst bieden. Het sociale netwerk van de persoon met de hulpvraag maakt in gezamenlijkheid een plan voor de toekomst. De resultaten zijn verbluffend! Tot nu toe veelvuldig gebruikt in de jeugdzorg, maar in dit project juist verbreed naar de doelgroepen V&V en GGz. Eén van mijn taken is om pilots uit te zetten bij deze laatstgenoemde doelgroepen. Daarvoor gebruik ik natuurlijk ook mijn netwerk…

jj


Referentie Celene Peterson, beleidsmedewerker LOC Zeggenschap in zorg;

------------------------------------------------------------------------------------

Empowerment Lifestyle Services / EduDivers

Eind 2009 ben ik gevraagd door Empowerment Lifestyle Services in Amsterdam hen te adviseren bij de positionering van het bedrijf en de toekomstoriëntatie. Oprichter en eigenaar Peter Dankmeijer is een gerespecteerd expert op het terrein van seksuele diversiteit in het onderwijs. Empowerment bestaat al weer een aantal jaren en is geleidelijk uitgebouwd met meer projecten, meer mensen en dus ook meer omzet. Tijd om even pas op de plaats te maken, dacht peter en de eigen positie en toekomst te overdenken en richting te geven.
Het bouwen aan het team, het ondersteunen bij de acquisitie van nieuwe projecten en het totale organisatieadvies was een geweldig leuke en dankbare klus om te doen!
Binnenkort zal Empowerment als EduDivers verdergaan...


Referentie Peter Dankmeijer,
directeur EduDivers kenniscentrum voor onderwijs en seksuele diversiteit


ANBO Roze

ANBO Roze is de landelijke werkgroep van ANBO die zich bezig houdt met de lokale en regionale belangenbehartiging van homoseksuele ouderen en het opzetten van nieuwe roze contactgroepen in het land. Momenteel zijn er 14 lokale ANBO Roze groepen en er komen nog steeds nieuwe bij!

Ik ondersteun deze groep in hun werkzaamheden. Er is een keer per maand een overleg waarin zaken als beleid, communicatie, lopende projecten en nieuwe ontwikkelingen worden besproken en uitgezet. Maar er is ook tijd voor inspannende ontspanning! Zo hebben we eind 2009 ANBO Roze op de kaart gezet van het COC Songfestival in Vlissingen! Een overweldigende belevenis waarbij de club nog hechter is geworden. Voor een kijkje in de opnamestudio verwijs ik graag naar het kopje “video” waar het filmpje te zien is van het fraaie lied “Hier ben ik” .

Referenties geef ik u graag op aanvraag.