mmmmmmmmmhhhm mkkm
Denker en doener in projecten, fondsenwerving en interim management
Home Margo De 7 W's Cases en referenties Nieuws Contact Video

 

 

Nieuwsbrief januari 2011

Allereerst wil ik jullie allemaal een heel gezond en gelukkig Nieuwjaar wensen met veel kansen en mogelijkheden in 2011! Sinds mijn laatste (zomer)nieuwsbrief is er weer veel gebeurd waarvan ik jullie graag op de hoogte wil stellen.

La Cage aux Folles

Het hele jaar 2010 hebben onze Roze Ambassadeurs weer heel veel werk verzet. Ze hebben ook veel bereikt en daar zijn de roze ouderen in ons land bij gebaat. Tijd dus om deze ambassadeurs eens flink in het zonnetje te zetten. Samen met COC projectleider Manon Linschoten heb ik een avondvullend programma bedacht. Op woensdag 22 december verzamelden we met 25 ambassadeurs in Amsterdam. Ondanks het winterse weer kwam iedereen mooi op tijd en konden we aan de avondmaaltijd. Er werd gespeecht, getoast en gelachen maar vooral was er het samenzijn. En dat deed iedereen goed. Daarna togen we met de hele groep naar het onlangs geopende Nieuwe de la Mar theater. Na de “ohs” en “ahs” bij het betreden van deze fantastische cultuurtempel kregen we een toepasselijke musical voorgeschoteld: La Cage aux Folles. Jon van Eerd speelde een sublieme hoofdrol en samen met de bijna uitverkochte zaal klapten we de handen aan flarden.  Ook nu liet het geboden schouwspel onze ambassadeurs niet onberoerd. Het is heerlijk om mee te maken hoe zij reageerden op deze musical. Wat moeten we voor de volgende keer weer gaan bedenken? (nieuwjaarsgroet Jon van Eerd)

Gemeente Amersfoort

Op 9 december was ik te gast bij de gemeente Amersfoort. Amersfoort was dit jaar de roze hoofdstad en men wilde vanuit de gemeente een vervolg geven aan deze manifestatie. Ambtenaar Arieke van Andel had mij uitgenodigd om als expert invulling te geven aan met name het informatieve gedeelte over roze ouderen. Ik heb een inleiding gegeven over het werk met en voor roze ouderen, de activiteiten, de problemen waar we tegenaan lopen en natuurlijk ook over de Roze Loper (www.rozezorg.nl). Na de Indische maaltijd was het tweede gedeelte van de workshop.  Hieruit kwamen veel zinvolle reacties naar voren en er werden harde toezeggingen gedaan om roze ouderen beter op de kaart te krijgen in Amersfoort. Zo gaat de stichting Keiroze op zoek naar nieuwe ambassadeurs, de PCOB zegde toe om in het eerstvolgende overleg van de gezamenlijke bonden, roze ouderen te agenderen en de Raad van Kerken gaat alsnog Roze Zaterdag evalueren. Het was een inspirerende avond. De gemeente Amersfoort was ook enthousiast en is van plan aan dit initiatief een vervolg te geven.

Roze Herfsttour

Tijdens de herfst heeft u misschien een 10 meter lange roze limousine zien rijden. Grote kans dat ik achter het stuur zat. Met een aantal roze ambassadeurs en vertegenwoordigers van de Consortiumpartners ANBO, COC, MOVISIE en Schorer hadden we deze limo gehuurd om een aantal gemeenten te bezoeken in het kader van de 1e Roze Herfsttour. Op 1 oktober bezochten we Leiden, Rotterdam en Dordrecht, waar we overal warm werden onthaald, door zowel de gemeentelijke vertegenwoordigers als door de verzorgingshuizen waar we de Roze Loper gingen overhandigen. In Leiden was men bezig met de voorbereidingen voor het grote feest op 3 oktober en hierdoor waren we te laat op onze afspraak met de burgemeester. De limo bleek toch niet zo handig in de nauwe Leidse straatjes.  Gelukkig was de wethouder zo vriendelijk ons in de prachtige B&W zaal te ontvangen. We kregen ruimschoots de gelegenheid om ons verhaal te vertellen. Men stelde vragen en namens het Consortium overhandigde Manon Linschoten de symbolische Roze Loper aan de wethouder. In Rotterdam viel ons een zelfde onthaal ten deel en ook hier, bij zorgcentrum Humanitas Bergweg, had men zich terdege voorbereid op onze komst. De volle dag eindigde in Dordrecht, waar we ook weer met de gemeenteambtenaren en de leiding van zorgcentrum Stadswiel uitstekende gesprekken hebben gehad. De Roze Ambassadeurs zijn niet de jongsten meer, dus ik reed een stille limo terug naar Amsterdam…
(Zie ook het videoverslag van deze beide dagen op: www.margoniestadt.nl/filmpje%20.html)    
    
Een week later togen we naar het hoge noorden. Verse ambassadeurs achterin en vroeg op pad want de wethouder wachtte in Leeuwarden. Exact op het afgesproken tijdstip draaide ik de limo voor de deur van het stadhuis, waar de wethouder ons allerhartelijkst ontving. Ook hier weer zo’n fraaie vergaderzaal en koffie met roze gebakjes. Hartverwarmend. De wethouder bleek buitengewoon geïnteresseerd in onze activiteiten en zegde zelfs toe om in de bespreking van de voorwaarden voor aanbesteding huishoudelijke zorg binnen de WMO homovriendelijkheid op te nemen. Een belangrijk winstpunt dat het Consortium Roze 50+ Nederland zeker zal introduceren bij andere gemeenten, want dit betekent extra ondersteuning voor dat deel van onze doelgroep die zorgafhankelijk is.

Bij woonzorgcentrum Ebbingepoort in Groningen kon ik de limo maar net kwijt, hij trok veel bekijks. Maar binnen was het nog veel drukker. Voor een overvolle zaal werd het spelletje “Wie van de 3” gespeeld, voor de gelegenheid omgedoopt in “Wie herkent de homo?”. De zaal deed enthousiast mee en toen burgemeester Peter Rehwinkel de zaal binnenkwam was de stemming al opperbest. De burgervader ging met de microfoon de zaal in en vroeg de aanwezigen hoe ze tegenover homoseksualiteit staan. Dat bracht levendige dialogen tot stand, zeker toen gelegenheids jurylid en “homomoeder” Imca Marina haar duit in het zakje deed. Na afloop van deze geslaagde bijeenkomst waren we uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de borrel van roze burgemeesters, dit keer in het fraaie stadhuis van Groningen. Judith Schuijf van MOVISIE maakte van deze gelegenheid gebruik en overhandigde Peter Rehwinkel symbolisch de Roze Loper. Terug naar huis was het achterin de limo verre van rustig want er was genoeg om na te praten over deze succesvolle Herfsttour. Wie weet waar we dit jaar nog gaan komen…!

En wat zal 2011 verder brengen?

2011 wordt het 3e jaar van De Roze Lopercampagne. Een zeer succesvol project waar we, homo of hetero, de handen voor op elkaar krijgen. Ook wordt dit jaar de speciale website gelanceerd voor en door roze ouderen en we zijn heel benieuwd naar de eerste resultaten.

De SVGK (Stichting Vrienden van de Gay Krant) start met een nieuw project voor een E-magazine waarin een 25-tal jongeren worden geïnterviewd en geportretteerd, al dan niet met bewegend beeld. Dit naar aanleiding van de verontrustende hoge uitkomst van tieners met depressieve klachten en gedachten aan zelfmoord van het rapport “Gewoon Anders” (SCP).

Ik ben heel blij met de commitments van alle betrokken organisaties om mijn activiteiten te kunnen continueren.  Daar ga ik me ook dit jaar weer volledig voor inzetten!

Maar eerst nog even een, welverdiende, werkvakantie van 2 weken naar Ghana! (www.trotro.nl). Daarom ben ik de laatste 2 weken van januari moeilijker bereikbaar, maar vanaf 1 februari weer geheel tot uw dienst!

Margo Niestadt

 
Stuur een mail voor het ontvangen van de Nieuwsbrief

Archief
Nieuwsbrief 1, juli 2009
Nieuwsbrief 2, januari 2010
Nieuwsbrief 3, juli 2010